แมวบำบัดซึมเศร้าได้จริงหรือ

ปัจจุบันผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพิ่มมากขึ้น และการรักษาส่วนมากจะต้องพึ่งยาเป็นหลัก

แต่ผลงานวิจัยในต่างประเทศพบว่า “แมว” ช่วยปรับสภาวะอารมณ์ของมนุษย์ให้ดีขึ้นได้

ข้อดีของการเลี้ยงแมว

จากงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยบอสตัน โดย ดร.คาเรน เอล์เลน (Karen Allen) ประเมินผลเกี่ยวกับ ผลกระทบที่เกิดจากภาวะทางสังคม เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความเครียดในกลุ่มอาชีพผู้ช่วยนักลงทุน (Stockbroker) ในนิวยอร์ก 48 คน ในการทดลองใช้ยาที่ชื่อ ลิซิโนพริล (Lisinopril) และ แองจิโอเทนซิน-คอนเวอร์ติง เอนไซม์ (ACE) ซึ่งเป็นยาลดความดันโลหิต

61044806-Edit.jpg

PHOTO BY TARNGEO

แล้วแบ่งกลุ่มนักลงทุนออกเป็น 2 กลุ่มย่อย กลุ่มละ 24 คน กลุ่มแรกรักษาด้วยการให้ยาเพียงอย่างเดียว ส่วนกลุ่มที่ 2 รักษาด้วยยาควบคู่ไปกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมาหรือเแมว

 

หลังการรักษา 6 เดือน พบว่า กลุ่มที่เลี้ยงสัตว์ไปพร้อม ๆ กับการทานยา มีอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และการหลั่งเอนไซม์เรนิน (Renin) น้อยลง เมื่อเทียบกับผู้ที่รักษา ด้วยยาเพียงอย่างเดียว

ที่นี่บรรดาทาสแมวทั้งหลาย ก็จงเป็นทาสรับใช้เหมียวต่อไป…^___^

เครดิดภาพและเรื่องราวโดย : Numtarnstyle fanpage  Numtarnstyle.com