ต้องรู้จักเลือกคบคน ถึงจะเจริญ

ตาลเจอบทความนี้มา ส่วนตัวรู้สึกชอบมาก เลยขอนำมาบันทึกไว้ เมื่อย้อนเห็นจะได้ให้สติตัวเอง การไม่คบ เลือกคบ ไม่ใช่เรื่องยาก แต่การเมตตาเขาโดยไม่ยุ่งกับเขา ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียว

การรู้จักเลือกคบคน เลือกคบกัลยาณมิตร
เป็นทางเดินที่ดี เป็นเบื้องต้นของอริยมรรค

อยู่กับโลกต้องรู้จักเลือกคบคน
ถ้าเราไม่รู้จักเลือกคบคน เราจะไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
อย่างการอยู่ในโลกต้องทำมาหากิน
คนจะทำมาหากินแล้วรวยขึ้นมาได้ มีอยู่ข้อหนึ่ง
คือ กัลยาณมิตร
ต้องคบกัลยาณมิตร คบคนบางคนแล้วหายนะ
เพราะอย่างนั้น ต้องรู้จักเลือก

ในทางธรรมะก็เหมือนกัน
เราก็ต้องรู้จักเลือก ไม่ใช่รวมกลุ่มกันใหญ่ๆ
เราไม่ใช่ฝูงปลาว่ายตามกันไป
เราไม่ใช่ฝูงนกบินตามกันไป
เราเป็นคนมีสติมีปัญญาอยู่
เราต้องรู้ว่าเราคบกับใครแล้วกุศลเจริญ อกุศลลดลง เราก็คบกับคนชนิดนั้น
ถ้าเราคบคนไหนอกุศลเกิดขึ้น กุศลหายไป
เราก็ไม่เอา
พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สอนให้เราคบคนทุกคนเท่าๆ กัน ท่านให้เราคบบัณฑิต ไม่ให้คบคนพาล
มันเสียหายทั้งทางโลกและทางธรรม

แต่มันเป็นคนละเรื่องกับความเมตตา
เราภาวนาไป ความเมตตากรุณามีให้ทุกคน
แต่การจะคบ ไม่คบทุกคน
บางคนเมตตากรุณาแล้วมีโทษมาก
ใจเราเมตตา แต่เราไม่ยุ่งกับเขา
เพราะฉะนั้น การรู้จักเลือกคบคน
เลือกคบกัลยาณมิตร
เป็นทางเดินที่ดี เป็นเบื้องต้นของอริยมรรค

เครดิต https://www.dhamma.com/kanlayanamit/