ระบำชนไก่ สนุกมาก (มีคลิป)

ชนไก่ เป็นการละเล่นที่อยุ่กับคนไทยมาช้านานตั้งแต่สมัยโบราณเป็นการละเล่นที่มีความสนุกสนานหรือบางที่อาจจะมีการเดิมพันแพ้ ชนะ

จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คณะครูอาจารย์ภาควิชานาฏศิลป์ไทยวิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุงได้คิดประดิษฐ์ “ระบำชนไก่”ขึ้นมาโดยนำการละเล่น ตีไก่ หรือชนไก่ มาจัดทำเป็นการแสดงในรูปแบบนาฏศิลป์ไทย โดยเพิ่มความสนุกสนานโดยมีการเชียร์เพื่อให้ได้อารมณ์มากขึ้น

โดยทั่วไป การแสดงชุดนี้ผู้แสดงจะแต่งกายเหมือนไก่
และมีอาการกิริยาที่เหมือนไก่ เพื่อความสมจริง