เปิดแล้วรถไฟความเร็วสูง ยูนนาน-ลี่เจียง วิ่งเที่ยวแรกเมื่อวันเสาร์ (5 ม.ค.) ที่ผ่านมา