รีวิวขั้นตอนการทำวีซ่าจีนด้วยตัวเอง (สะดวก และเร็วมากกกก)

จริงๆการขอวีซ่าจีน ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องมีหลักฐานทางการเงินให้วุ่นวายอย่างบางประเทศ ที่สำคัญสะดวก และเร็วมากกกก อย่างครั้งนี้เราไปถึง ได้คิวที่ 15 ทั้งๆที่กรอกเอกสาร เตรียมเอกสารมาเรียบร้อยแล้ว เพียงแต่ยังไม่ได้ติดรูป แค่มัวไปติดรูป กลับมานี่คือเลยคิวไปแล้ว ทำให้ต้องไปขอคิวใหม่กันเลยทีเดียว เรียกได้ว่าถ้าเตรียมเอกสารไปพร้อมเรียบร้อย 5 นาทีก็เสร็จแล้ว เจอกันอีกทีวันมารับวีซ่าเลย

เอกสารที่ต้องเตรียมและลำดับการจัดเรียง

 1. เอกสารคำร้องขอวีซ่า V2013 – แบบฟอร์มที่คุณต้องพิมพ์ออกกรอกด้วยลายมือเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์มาจากระบบออนไลน์บน เว็บไซต์ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (CVASC) ซึ่งลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว
 2. รูปถ่าย 2 ใบ ติดใบคำร้อง 1 ใบ อีกใบเขียนชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเลขที่หนังสือเดินทาง พร้อมแนบในหนังสือเดินทาง
 3. หนังสือเดินทางตัวจริง– ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าไว้ 2 หน้า พร้อมสำเนาหน้าข้อมูลของหนังสือเดินทาง 1 ฉบับ
 4. สำเนาวีซ่าจีนที่เคยได้ หากอยู่คนล่ะเล่มกับที่ยื่นให้เพิ่มสำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเก่าด้วย
 5. เอกสารสำหรับเด็ก ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สำเนาสูติบัตร และสูติบัตรตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนพ่อและแม่
 6. ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนและเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 7. ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศจีน และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น

ในส่วนรูปถ่ายนั้นสถานทูตจีนค่อนข้างให้ความสำคัญกับความถูกต้องของรูปถ่ายหน้าตรงเป็นอย่างมาก และเป็นปัญหาเดียวสำหรับนักเดินทางที่อาจจะถูกปฏิเสธการให้วีซ่าเนื่องจากรูปถ่ายผิดระเบียบ โดยเงื่อนไขของรูปถ่ายหน้าตรงที่ถูกต้องและทางสถานทูตยอมรับได้มีดังนี้

1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

2. ขนาดของรูปถ่าย: 48 มม.x 33 มม., ความกว้างส่วนศีรษะ: 15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33 มม. ดังรูปตัวอย่าง

สถานฑูตจีนออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับรูปภาพสำหรับใช้ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา

4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด (ถ้าไม่แน่ใจ ให้ถอดแว่นถ่ายรูปเลยดีกว่า)
สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น

5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ

6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น

7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

ในการทำวีซ่าควรส่งใบสมัครก่อนการเดินทาง 1 เดือน แต่ไม่ควรส่งก่อนการเดินทางเกิน 3 เดือน

ตัวอย่างาการกรอกแบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าจีน V2013

ขั้นตอนเมื่อไปถึงศูนย์ทำวีซ่า

 • เข้าแถวหากมีคิวก่อนหน้า (ส่วนมากจะเป็นช่วงเช้าที่รอเวลาเปิดทำการ) โดยทางพี่รปภ.ใจดีจะให้ยืนแยกเป็นแถวดังนี้ แถวทำวีซ่าทั่วไป กับแถวทำวีซ่าชนิดเร่งด่วน
 • เมื่อได้เข้าไปแล้วจะมีเจ้าหน้าที่สาวสวย ตรวจเช็คเอกสาร หากขาดอะไรก็จะต้องไปเตรียมเอกสารให้ครบก่อน ถ้าครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะกดบัตรคิวที่เครื่องกดบัตรคิวให้ แล้วเราก็รอ
 • เมื่อหมายเลขของท่านถูกเรียก ให้นำใบสมัครไปยื่นที่ช่องที่เรียกรับใบสมัคร (มีหลายช่องมาก)
 • หลังจากยื่นใบสมัครไป เจ้าหน้าที่จะให้แบบฟอร์มมาหนึ่งชุด โดยข้างหน้าแบบฟอร์มจะมีรายละเอียดของท่านและวันเวลาที่นัด
 • จากนั้นก็ไปรับวีซ่าตามวันนัด โดยจะไปเองหรือมอบหมายให้ผู้ใดถือเอกสารไปรับก็ได้ แต่อย่าลืมตรวจสอบ ไรายละเอียดชื่อ-นามสกุล วันเกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง วันที่เดินทาง จำนวนครั้งที่เดินทาง และระยะเวลาที่พำนัก

การชำระเงิน

การชำระเงินค่าวีซ่า จะมีเรทราคาที่ต่างกันไป อย่างเช่น วีซ่าเขาประเทศครั้งเดียว ราคาก็จะอยู่ที่ 1,500 ถ้าสองครั้งใน หนึ่งปีก็จะอยู่ที่ 2,500 แต่ต้องมีหลักฐานตั๋วเครื่องบิน/โรงแรม หรือที่พัก ครบทั้งสองครั้งนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหน การชำระเงิน เขาให้เราไปจ่ายวันที่นัดไปรับเล่มพาสปอร์ตเลย จ่ายปุ๊บ รับปั๊บ และก็ไม่ช้าอีกเช่นกันค่ะ

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.